Positive sign of China stock market หนุนลงทุนระยะกลางถึงยาว ประจำวันที่ 18 ต.ค. 64 โดย LH Bankเศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 18 ต.ค. 64 โดย LH Bank

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ Positive sign of China stock market หนุนลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ

พร้อมสัมภาษณ์สด
คุณเพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย
ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

#LHBank​​ #LHBankAdvisory​​ #TNN16