InnovTown Powered by UOBอินโนวทาวน์ พาวเวอร์บาย ยูโอบี ศูนย์นวัตกรรมที่เชื่อมธุรกิจ เทคโนโลยี และโซลูชันด้านการเงินและการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีให้สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่ที่ ทรูดิจิทัล พาร์ค ชั้น 6

เราได้รวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค ทั้งสตาร์ทอัพและเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจสู่อาเซียนผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เรายึดมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เป็นมากกว่าการธนาคาร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในโลกยุคดิจิทัล

ป้ายกำกับ:, , , , , , ,