ERC Showtime ตอนที่ 4 “กกพ. สนับสนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พัฒนาชุมชน”ERCShowtime ตอนที่ 4 “กกพ. สนับสนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พัฒนาชุมชน” กับ ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน” ▪️ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy …