Ep2. กพ.ขอแค่ผ่าน# การหาอัตราดอกเบี้ย# การหาดอกเบี้ยเงินฝากรายปีและรายเดือนสอบ กพ. ขอแค่ผ่าน การหาอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นการหาอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนการหาอัตราดอกเบี้ยแบบรายปีการคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างง่าย

ป้ายกำกับ:, ,