เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปี 2564 ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ค่อนข้างผันผวนไม่ว่าจะธนาคารต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบ เช่น ธนาคาร lh bank และต้องยอมรับเลยว่าไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น ประชาชนรวมไปถึงธุรกิจรายย่อยต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่มากก็น้อย สำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยของกระทรวงแรงงานจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อในครั้งนี้ด้วยการมอบเงินเยียวยาประกันสังคมให้แก่ประชาชนรายละ 5000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 จะต้องเป็นผู้ที่ถือสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศควบคุมโรคของรัฐบาลเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ได้ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาประกันสังคม 40 ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเงินเยียวยาประกันสังคมไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด อันดับแรกให้เข้าไปที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นกดเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อกดเข้าไปแล้วให้คุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคุณให้ครบถ้วนและกดปุ่มเช็คสิทธิ์ได้เลย หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาประกันสังคม ระบบจะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์ แต่ในกรณีที่ระบบขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีคุณสมบัติบางประการไม่ตรงกับเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขแต่ในระบบขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งได้เช่นเดียวกัน

เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับเมื่อไหร่

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด หลายคนก็คงมีคำถามสงสัยว่าหากลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ไปแล้วเงินเข้าวันไหน ซึ่งในส่วนของการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ทางสำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียงตามหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ โดยจะแบ่งรอบการโอนเงินออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 จะเริ่มโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และรอบที่ 2 จะเริ่มโอนในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั่นเอง เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นผู้ถือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 40 ก็สามารถเช็คเงินเยียวยามาตรา 40 ได้จากบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารต่างๆ เช่น kkp ธนาคาร ที่คุณกรอกไว้ตอนลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลย

การยื่นทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40

สำหรับใครที่ต้องการยื่นเอกสารเพื่อทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย อันดับแรกให้คุณเข้าไปที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคมเพื่อดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิ์ จากนั้นให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วนแล้วทำการส่งเอกสารฉบับนี้พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆตามที่ระบุไว้ในเว็ปไซต์ไปยังสำนักงานประกันสังคมเพื่อทำการทบทวนสิทธิ์ของคุณอีกครั้ง เมื่อคุณส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณประมาณ 5-7 วันทำการเหมือนการตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม ม 39 ซึ่งคุณสามารถช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ได้ผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคมตามขั้นตอนเช่นเดียวกับที่คุณเช็คสิทธิ์ในครั้งแรกนั่นเอง