ดอกเบี้ยเงินฝาก – การฝากเงินคือช่องทางการออมเงินเพื่อนำไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ

การฝากเงินประจำ คือ อีกหนึ่งทางเลือกของการเก็บออมเงินตราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเสมือนกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การซื้อกองทุนรวมที่น่าสนใจ แต่ก็ยังได้เงินกลับคืนมาเพิ่มเติมเช่นกัน โดยจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งหากยิ่งออมมาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น

  แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันมีธนาคารหลายแห่งที่ให้บริการการออมเงินมากมาย อีกทั้งยังแตกแขนงออกไปอีกเป็นหลากหลายประเภทเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกการดำเนินชีวิต ดังนั้น ในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก การฝากเงิน พร้อมทั้งเช็คดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2564 ทุกธนาคาร กัน

ฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดี เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากว่าธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด

การฝากเงินประจำเหมาะกับผู้ที่มีเงินเย็นอยู่บ้าง ( และแนะนำว่าใครที่เช็คสิทธิ์เยียวยามาตรา 40 ผ่านแล้ว ก็สามารถนำเงินมาฝากส่วนนี้ได้เช่นกัน ) เนื่องจากจะเป็นการออมเงินกับธนาคารที่อาจขาดความยืดหยุ่นและทำให้คุณไร้สภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากการฝากประจําดอกเบี้ยสูงจะมีการกำหนดระยะเวลาในการฝากที่ชัดเจนเอาไว้ เช่น การฝากประจำ 3 เดือน , การฝากประจำ 6 เดือน และการฝากประจํา 12 เดือน เป็นต้น โดยในขณะที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวนั้น คุณจะไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ หรือถ้าถอนไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสูงตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น

ในปัจจุบัน ธนาคารหลักๆที่คนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีการให้ เงินฝากดอกเบี้ยสูง เช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ดังนี้

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่

ฝากประจำ 3 เดือน – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.37 %

ฝากประจำ 6 เดือน – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.50 %

ฝากประจำ 12 เดือน – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.50 %

ในขณะที่ ดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ , ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย , ดอกเบี้ยเงินฝากกสิกร นั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่

ฝากประจำ 3 เดือน – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.32 %

ฝากประจำ 6 เดือน – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.40 %

ฝากประจำ 12 เดือนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.40 %

จะเห็นได้ว่าจากธนาคารทั้ง 4 นี้ ธนาคารที่ดอกเบี้ยดีที่สุด ก็คือ ธนาคารออมสิน ดังนั้น หากใครที่ยังคงลังเลว่าจะ ฝากประจําธนาคารไหนดี ก็สามารถนำไปเป็นข้อพิจารณาได้

ดอกเบี้ยเงินฝากแบบประจำ – ฝากเงินได้ดอกเบี้ยทุกเดือนหรือไม่?

ส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยจะเข้าให้ทุกเดือนโดยคำนวณยอดจากที่คุณฝากเงินไว้ แต่การจ่ายดอกเบี้ยนั้นก็ขึ้นอยู่กับธนาคาร บ้างครั้งก็จะจ่ายให้ทีเดียวเลยเมื่อครบสัญญา หรืออาจจะกระจายจ่ายให้ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง ส่วนตรงนี้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับทางธนาคารที่คุณสนใจอีกครั้ง และเช่นเดียวกันใครที่รับเงินเยียวยามาตรา 39 เช็คสิทธิ์ ได้เงินมาก็นำมาลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้ได้