10 อันดับ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | ผลตอบแทน พ.ค. 64 | กองทุนเด่น กองทุนรวมที่น่าสนใจ10 อันดับแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ …