060864 1 เชียงใหม่ คนร้ายบุเดียวชิงเงินทหารไทยพาณิย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงตร ตามรอยจับกุมได้ 01