#โอ้ละพ่อ ชาวพุทธโวย ! เงินกู้กยศ. ธ.อิสลาม ทำไมทำแบบนี้