โอนคะแนนCitibankไปThe1ใช้คะแนนแทนเงิน เปรียบเทียบการแลกคะแนนกับ Citi rewards กับการโอนคะแนนไปที่ The 1 แล้วใช้คะแนน The 1 แลกซื้อของแทนเงินสดประหยัดคะแนนกว่า …