แอปกู้เงินถูกกฎหมาย สินเชื่อฉุกเฉิน อนุมัติใน15นาที ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว KPlus Xpress Loanแอปกู้เงินถูกกฎหมาย สินเชื่อฉุกเฉิน อนุมัติใน15นาที ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว KPlus Xpress Loan
#แอปกู้เงินถูกกฎหมาย #สินเชื่อฉุกเฉิน #KPlus #XpressLoan
กดติดตามช่องที่นี่ค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารแสดงตัวตน
สำเนาบัตรประชาชน หรือ
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
หมายเหตุ :
ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)
เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย :
กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
SOURCE : www.kasikornbank.com

ป้ายกำกับ:, , , , ,