เมกะเทรนด์เศรษฐกิจโลก สู่เมกะเทรนด์ลงทุน ประจำวันที่ 25 ต.ค. 64 โดย LH Bankเศรษฐกิจ Insight ประจำวันที่ 25 ต.ค. 64 โดย LH Bank

เทปบันทึกรายการเศรษฐกิจ Insight
ประจำวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16

รับชมบทวิเคราะห์ เมกะเทรนด์เศรษฐกิจโลก สู่เมกะเทรนด์ลงทุน เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ

#LHBank​​ #LHBankAdvisory​​ #TNN16