เปิดตัวแล้ว! แบงค์ใหม่ & โลโก้ใหม่ ทีเอ็มบี & ธนชาต ร่วมทุนเป็นชื่อใหม่ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)วันนี้ 7 พ.ค.2564 ทีเอ็มบีและธนชาต เปลี่ยนเป็น ttb เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ttb… ธนาคารที่เกิดจากการผสานจุดแข็งของทีเอ็มบีและธนชาต …