สิ้นสุดการรอคอย มาตรา 33,40 ใน 29 จังหวัด 3 กลุ่มนี้เตรียมกางกระเป๋ารอรับเงินได้เลยวันโอนเงินมาตรา40 #เช็คเงินเยียวยามาตรา40ไม่ได้รับสิทธิ #ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา40ไม่ได้รับสิทธิ #ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา40 #เช็คเงินเยียวยามาตรา40รอบ2 …