สินเชื่อธนาคารกรุงไทยเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก วงเงินสูงสุด20ล้านบาท KTB bank#สินเชื่อ#กรุงไทย#sme
สินเชื่อธนาคารกรุงไทยเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก วงเงินสูงสุด20ล้านบาท KTB bank

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1. ให้วงเงินตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือ เสริมความมั่นใจให้กับคู่ค้า
ด้วยหนังสือค้ำประกัน
2. ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น บิลเงินสด, ใบ
เสร็จ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ประเภทสินเชื่อ
1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
2. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
3. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
4. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

วงเงินและระยะเวลา*
วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)*

เริ่มต้น MRR+1%
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
4. กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

สถานประกอบการ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ห้องชุด
ที่ดินเปล่า
เงินฝากประจำ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,