วิธีขายกองทุนในแอป K PLUSหมายเหตุ : 1.ปัจจุบันวิธีการขายกองทุน SSF , RMF , LTF ต้องเข้าไปแจ้งขายที่สาขาเท่านั้น (กองทุนเปิดทั่วไป สามารถขายผ่านแอป K PLUS ได้เลย) 2.