“ลดเสี่ยงการลงทุน เพิ่มผลตอบแทนระยะยาว” กับกองทุน PHATRA PGE-SSF | KKPAM #SSF #ลดหย่อนภาษีลดเสี่ยงการลงทุน เพิ่มผลตอบแทนระยะยาว” พร้อมลดหย่อนภาษี กองเด่นเน้นลงทุนต่างประเทศหลักกองเดียว ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 …