รวมช่องทางพักชำระหนี้รวมมาตรการ ช่วยเหลือ ‘ลูกหนี้’ จากพิษ โควิด’ ระลอก3 ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้#มาตรการพักชำระหนี้ 10 ธนาคาร
#ลงทะเบียนพักชำระหนี้โควิด
#ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้
#พักชำระหนี้ช่วงโควิดล่าสุด
#พักชำระหนี้ธนาคาร

10 ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ ทุกธนาคาร เพื่อเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด 19

จากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด โดยเฉพาะนายจ้าง ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของรัฐบาล โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ ไทยพาณิชย์ ลงทะเบียนที่นี่

– Application SCB Easy (เฉพาะลูกค้าบุคคล)
– ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ADVERTISEMENT
– ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลลูกค้า
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

2. ธนาคารกรุงไทย

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ กรุงไทย ลงทะเบียนที่นี่

– ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

– หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

3. ธนาคารกสิกรไทย

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ กสิกรไทย ลงทะเบียนที่นี่

– ลูกค้า SME : ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-888- 8822
– ลูกค้ารายย่อย : ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 หรือไลน์ @Kbank Live
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2554

4. ธนาคารกรุงเทพ

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ได้ที่
– www.bangkokbank.com
.- Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ
– สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ
– บัวหลวงโฟน โทร 1333 หรือ 02-645-5555
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2554

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนชาติ ทีเอ็มบี ลงทะเบียนที่นี่

– เว็บไซต์ www.ttbbank.com/tang-luk
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 64

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธ.กรุงศรี ลงทะเบียนที่นี่

– Application UChoose
– ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครติด : ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร.02-646-3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร.02-627-8111
ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุง ศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร.02-345-6789, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีช่า โทร.1712
– เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ลงทะเบียนที่นี่

– ลูกค้ารายย่อย
– ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า
– LH Bank Call Center
– เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธอส.

– Application GHB ALL
– GHB Buddy Line Application
– เว็บไซต์ www.ghb.co.th
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 29 สิงหาคม 2564

9. ธนาคารออมสิน

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารออมสิน

– Application MYMO
– ธนาคารออมสินทุกสาขา
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– Line Official BAAC Family
– www.baac.or.th
– Call center 02-555-0555
– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
🙏🙏🙏ขอบคุณข้อมูลจาก tnnthailand.com

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,