ยินดีด้วย!รัฐเติมเงินให้ เดือนพฤศจิกายน 3กลุ่มนี้รับเน้นๆ ใช้ยาวๆ อัดฉีดต้อนรับปีใหม่!!ยินดีด้วย!รัฐเติมเงินให้ เดือนพฤศจิกายน 3กลุ่มนี้รับเน้นๆ ใช้ยาวๆ อัดฉีดต้อนรับปีใหม่!!#คนละครึ่ง #กลุ่มเปราะบาง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #เป๋าตัง …