มารู้จักกับ IAM (ไอแอม) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ IAM เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดใน IAM อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังและให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานกำกับดูแล

ติดต่อสอบถามได้ที่
Tel. 0-2126-7881-2,0-2119-1498
line@ : @iamasset
เว็บไซต์ :
facebook :

ป้ายกำกับ:, , , , , ,