ภาพกล้องวงจรปิด!! คนร้ายวาง #ระเบิด ตู้เอทีเอ็มธ.อิสลาม หน้า ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานีภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายบุกวางระเบิดตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลาม หน้า ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี คนร้ายวางระเบิดตู้เอทีเอ็มของธนาคารอิสลามหน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.ยะรัง จ.