พ.อ.พ. TV ต้องยกเลิก พรบ อิสลามทุกฉบับยกเลิก มัสยิด ยกเลิก ธนาคาร อิสลาม ยกเลิก ฮาลาล ยกเลิก เขตุอุตสาหกรรม ฮาลาลอุดรธานี.