ผู้บริหารธนาคารอิสลามและคณะ ร่วมงาน "ให้อัล-ฟะลาห์" ครั้งที่ ๑ขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารอิสลามและคณะ ที่มาร่วม #ให้อัลฟะลาห์ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ครอบครัวปานเหล็ง.