ประกันสังคม ม.40 หากติดโควิด รับชดเชยขาดรายได้ สูงสุดวันละ 300 บาทประกันสังคม ม.40 หากติดโควิด รับชดเชยขาดรายได้ สูงสุดวันละ 300 บาท ประกันสังคม ม.40 หากติดโควิด รับชดเชยขาดรายได้ สูงสุดวันละ 300 บาท …