ธอส.-อิสลามแบงก์ ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม ​| ข่าวเช้า Good Morning Thailand | 29 ก.ย. 64สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ล่าสุด ธอส. และธนาคารอิสลาม ได้ออกมาตรช่วยเหลือเพิ่มเติม ทั้งการลดดอกเบี้ย เพิ่มเงินกู้ รวมถึงประนอมหนี้ . สามารถรับชม …