ธนาคารอิสลาม ส่งเสริมความไม่สงบชายแดนใต้ เพื่อยึดครองวัฒนธรรมดั้งเดิม แล้วตอแหลพุทธ แบบหน้าด้านๆ