ธนาคารอิสลามขาดทุนทุกปี เป็นหลายหมื่นล้านบาทและเกี่ยวพันธ์อย่างลึกซึ้งกับตราฮาลาล จะแก้ไขอย่างไร?ธนาคารอิสลามขาดทุนทุกปี
เป็นหลายหมื่นล้านบาทและเกี่ยวพันธ์
อย่างลึกซึ้งกับตราฮาลาล
จะแก้ไขอย่างไร?
และเราควรจะมีธนาคารอิสลาม
อีกต่อไปหรือไม่?
ในฐานะที่เราเป็นคนพุทธ
คนส่วนใหญ่ของประเทศครับ?
อปพส.แจ้งข่าว​#​6 โดย
คุณอัยย์​ เพชรทอง
พิธีกร​ชาวพุทธ
หม่อมหลวงกานตพงศ์​ วรวุฒิ
ราชสกุล​
ณ​ วัดจุฬามณี
หน้าท้าวเวชสุวรรณ
จ.สมุทรสงคราม

ติดตาม​ได้จาก
YouTube​ : องค์กรปกป้อง
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ,
อปพส
Facebook​ :
อปพส.เพื่อสันติภาพ

Cr.​ อปพส.ทีวี

ป้ายกำกับ:,