ทำไมธนาคารอิสลามมาทำ กยศ.กยศ.ผ่านธนาคารอิสลาม คนกู้ไม่สะดวก.