“ทัวร์ต่างประเทศ” เริ่มแล้ว แนะดูเงื่อนไขเข้า-ออกทัวร์ต่างประเทศ” เริ่มแล้ว แนะดูเงื่อนไขเข้า-ออก สัญญาณเดินทางเริ่มชัดเจนเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ต้องกักตัวแต่มีเงื่อนไขต้องตรวจหาเชื้อก่อนและหลังการเดินทาง …