ตอนที่ 7 ทศพิศราชธรรมกับหลักธรรมอิสลาม ตอนที่ 2รายการ “ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
โดย อ.อาลี เสือสมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และคุณสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้ดำเนินรายการ
สถานีโทรทัศน์ Yateem TV