ด่วน!ร.ง.น้ำตาลสำรองจ่ายเงิน อ้อยเบื้องสุดท้ายปี63/64เดือน ต.ค.นี้วันไหนโอนเงินกี่โรงงานฟังด่วน!#ด่วน!#ร.ง.น้ำตาลสำรองจ่ายเงิน
อ้อยเบื้องสุดท้าย#ปีการผลิต63/64เดือนต.ค.นี้วันไหนโอนเงิน#กี่โรงงานฟังด่วน!
#ชาวไร่อ้อย#ของอุสาหกรรมอ้อยน้ำตาลของไทย#มีระเบียบการคำนวณแบบไหน
#อ้อยขั้นต้น#อ้อยเบื้องสุดท้าย
#เงินช่วยเหลืออ้อยสด#อ้อนไฟไหม้#ชาวไร่อ้อย