ดูราคาประมูลรถกันสดๆ กับธนาคารเกียรตินาคิน 4 สค 2561 ช่วงที่ 3