ซื้อกองทุน Phatre Asset ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหลายคนไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน ไม่มีเวลา ไม่รู้จะลงทุนแบบไหนดี ให้เราทำหน้าที่แทนคุณ ผ่านกองทุนรวมจาก บลจ. ภัทร

รายละเอียดเพิ่มเติม KKP Contact Center 02 165 5555