ซิตี้แบงก์-แมนูไลฟ์ เปิดตัว "กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ซีรีย์ ก้าวไปด้วยกัน / Money Delivery / 03-08-61 B1ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จับมือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดตัว กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน กองทุนประเภทมัลติแอสเซท ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) โดยจุดเด่นจุดเด่นของกองทุน คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาด กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทรวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในปัจุบันและมีความสอดคล้องตลาดในครึ่งปี 2561 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุนสามารถติดดต่อได้ที่ www. citibank.co.th