ชาวพุทธต้องมีธนาคารพุทธ ธนาคารเพื่อชาวพุทธเหตุผลพรรคแผ่นดินธรรม ที่ควรมีธนาคารพุทธ 1.ธนาคารในประเทศไทยมีจำนวนมาก แต่ผู้ถือหุ้นจำนวนมากกลายเป็นต่างชาติ กำไรของธนาคารจึงไปตกอยู่กับต่างชาติ 2.