ความน่าสนใจในการลงทุนกองทุนรวมสายเขียว กัญชง-กัญชา ทั่วโลก พร้อมแนะนำ (MCANN)ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ Money Daily (ช่อง 9 อสมท) ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยพูดถึงภาพรวมการลงทุนในธุรกิจสายเขียว กัญชง-กัญชา มีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะทางการแพทย์ที่มีการนำ กัญชง-กัญชา เพิ่มมากขึ้น พร้อมแนะนำกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN ลงทุนใน 2 กองหลัก

1. Global X Cannabis ETF (POTX) กองทุน Cannabis ETF ที่บริหารแบบ Passive โดยเน้นให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง

2. ลงทุนใน AmplifySeymourCannabisETF (CNBS) กองทุน CannabisETF ที่บริหารแบบ Active managementโดยเน้นการกระจายการลงทุนในหุ้น growth และ value และ/หรือ หุ้น Cannabis เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุน

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

สนใจซื้อกองทุน:
– Mobile Application: MFCFUNDS
IOS:
Android:
– ซื้อผ่าน นักวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ของท่าน
– Contact Center 0-2649-2000
– ซื้อผ่านตัวแทนการขาย

Website: www.mfcfund.com
Facebook, Instagram, Twitter: mfcfunds
Line: @mfcfunds
YouTube, LinkedIn: MFC Asset Management