ครม.เคาะ 4 มาตรการแจกเงินเพิ่ม เติมใช้จ่าย บัตรคนจน คนละครึ่ง บัตรประชาชน ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไร้ เราชนะเคาะแจกเงิน4มาตรการ #บัตรคนจนคนละครึ่ง #เติมเงินบัตรคนจนคนละครึ่ง #บัตรคนจนจะได้เงินเพิ่มไหม #คนละครึ่งเฟส3 #คนละครึ่งล่าสุด #ลงทะเบียนคนละครึ่ง …