กองทุนรวม​ คืออะไร? มีความเสี่ยง​ไหม​ ลงทุนยังไง|ประเภทของกองทุน|เก็บเงิน​by​เนม​คลิปนี้เนมจะมาอธิบาย​เกี่ยวกับ​เรื่องกองทุนรวม​ แบบเข้าใจง่ายและละเอียด​ด้วย​ คลิปนี้้เนมจะมาบอก 1.กองทุนรวมคืออะไร? 2.โครงสร้างของกองทุนรวมคืออะไร 3.ลงทุนกี่บาท …