กยศ.เงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทำไมต้องใช้ธนาคารอิสลาม​ ?​• ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา
ศ.ดร.ดุษฏีวัฒน์ แก้วอินทร์
• สมาพันธ์ไทยพุทธ​ จังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณพงศ์พันธ์​ จั่นเล็ก
• สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส
คุณวิจิตร​ สกุลแก้ว
• ประธานอนุกรรมการส่งเสริมพิทักษ์​
คุณชัชวาลย์​ อุ่นแก้ว
• 3​ สถาบันหลักของแผ่นดินส่วนกลาง
โดยนายก​ สะเบง , ดร.แสงเพชร , คุณบราโว้​
เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2019